Guláš
(27x24, 2014, Akryl)

Hrubozrnný podklad v časti oblohy s fialovými lazúrami.  Na Horizonte položený malý a velký strom.  Koruna zdeformovaná rovnými líniami nedokončený trojuholník.  Celošpachtlové blatové pole, roztierané vrstvy farieb miešajúcich sa priamo na platne. Cesta medzi stromamy miznúca za horizontom, prehnité zábradlie, opustený svet narušený človekom .  Jesenná studená krajina v pozadí letnej oblohy. Farebná asociácia na nedelnajší guláš. Bez piva.

× obraz-21