Krajina nikoho
(35x50, 2007, Olej)

Víťazná maľba na Výtvarná Senica 2007/2008. Prvý raz sa objavuje horizontálne rozdelenie priestoru, ktoré sa vyskytne v ostatnej tvorbe pomerne často ako priestorové riešenie. Naraz je vidieť viacero pohľadov na jeden úkaz a to z profilu a z hora. Pocitová abstraktná maľba snovej krajiny. Dôraz na červenú farbu, v tej dobe často používanú  na pripravenom tmelovom podklade. Akčná maľba rozčleňuje obraz znova do už menej presných farebných plôch a viacerých častí obrazu ako samostatné celky a oblasti. Potvrdenie námetu zdôraznené zapadajúcim slnkom v hornej pravej časti.

× obraz-2