Líške do očí
(40x40, 2014, Kombinovaná technika)

Ďalší námet líšky, no potreba zmeny a vytvorenie námetu už inak. Znova zameranie sa na hlavu ako objekt tvorený geometrickým zjednodušením kriviek a čiar. Vyrezávané z materiálu , malovanie a skladanie do objemného  predsadeného objektu prírody v geometrickom členení.  Tak ako príroda tak ani tento lišiak nie je súmerný. Oči, jeden zo zobrazených zmyslov ako v diele Cranium.  Liate pozadie princípom náhody tvorená pocitová pavučina. Premalovaná modrobielym prelínaním týchto farieb. Obraz je namalovaný na ďalšom obraze, ktorý bol odsúdený za nekvalitný, je to badatelné na okrajoch plátna.

Predané

× obraz-14