Moment prekvapenia
(40x40, 2015, Akryl)

Ponáranie sa hlbšie do geometrických experimentov. Kompozičná hra s líniami a farebnými plochami. Nejasné zátišie v priestore interiéru. Kubistické myšlienky viacero pohľadov. Bez konkrétneho vyobrazovania ponechané len v ploche a linkách, v ktorých sa nachádza ďalšia linka, ktorá ju dopĺňa alebo neguje. Princíp, ktorý sa bude ďalej rozvíjať v nasledujúcej tvorbe.

Predané

× obraz-33