Narušenie
(40X40, 2015, Akryl)

Tematicky totožné dielo s predchádzajúcim kde jesenná krajina s perspektívou a stromom narúšajú štyri vertikálne čiary. Niektorá je výraznejšia, iná zas viacej splýva s námetom. Tak ako niektoré prekážky vo výhľade nám bránia viac, niektoré menej.

Predané

× obraz-47