Natural
(30x40, 2008, Olej)

Dielo znova ocenené na Výtvarná Senica  2008/2009 priamo odkazuje na dielo Krajina nikoho, kde je znova spoločné horizontálne rozčlenenie priestoru maľby, no pribúda aj vertikálne. Zlučujú sa znova dva pohľady z profilu a z hora. Tento krát už bez podkladu zamerané len na koloritu a spojitosť farieb. Zjednodušený námet zobrazujúci pocit prírody. Vysoká voľnosť diela pre osvojenie si ho. Zachytáva čoraz výraznejšiu prácu so špachtľou.

× obraz-4