Panda bear
(30x30, 2017, Akryl)

Panda bola pokračovaním zvieracej tematiky, rýchla maľba sústreďujúca sa na najcharakteristickejšie rysy tohto zvieraťa. Dotvorený výjav farbenými zásahmi, ktoré na jednej strane námet oživujú, sú opozitom čiernobielej srsti pandy, ktorú farebne neutralizujú a tiež majú vytvárať hravý pocit z diela. Nejasný výraz v očiach pandy nie je jasne identifikovateľný. Je smutná? Prekvapená? Dojatá?

× 8 (2)