Priestorové odhalenie
(40x50, 2015, Akryl)

Dielo pokračujúce v skúmaní urbánneho systému. Moment z Trnavy, budova Kina Hviezda od architekta Jána Kráneka . Spodná čast trávnatej plochy vyjadrená ako abtraktná maľba opierajúca sa o ťah štetca v kontraste s geometricky vyjadrením budovy. Výrazný tieň, v ktorom sa nachádza nerušivý ťah spreja ako odkaz spolupatričnosti tohto výtvarného vyjadrenia v mestskej architektúre.

× obraz-41