Rozprávka v rozprávke
(25x30, 2014, Kombinovaná technika)

Zachytený snový svet vo fantázii. Dôraz na kontrastný prvok často objavujúci sa v celej tvorbe.  Experiment s  oblohou ako médium použitá polohrubú múku a piesok ktorí na nalepil na farbu sypaním. Primitívny návrat k architektúre rozprávkových domov. Halucinácia domov s príbehom ako vidina na čiernom pozadí ako priestor neurčitej hĺbky.

Predané

× obraz-25