Tichý klavír
(40x50, 2015, Akryl)

Pokračovanie v rozkladaní sveta do geometrického maliarského rádu. Viacero pohľadov na jeden predmet-scénu , častokrát opakujúca sa možnosť v obrazoch, tentokrát na klavír. Kontrast aj medzi názvom a stlačenou klávesov,  ktorá vydáva zvuk a vibruje prostredie čiernymi linkami na vôkol klavíra, ktoré ho začleňujú do farebných plôch o pár tónov od seba navzájom odlíšených.

Predané

× obraz-32