V moci liniek
(30x80, 2014, Kombinovaná technika)

Dominantný strom vyrastajúci z geometrického pola. Spodná časť plošne tvorená skladačkou vyrezaných malovaných tvarov. Kontrast plošnej malby, i keď sama o sebe nie je čistá, s nečistou maliarskou časťou. Súperenie  pomeru plochy malovanej plochy s plasticky dotvorenou, vzťah prírody, prírodných tvarov, s geometricky obmedzenými . Pozadie je návratom k rannému obdobiu  špinavej malby, ktorá tvorí už ustálený osobitý výtvarný jazyk. Obraz zložený z troch častí, každá inou technikou (kopec strom pozadie) v jeden celok.

Predané

× obraz-16