Výstavy

Legal or illegal

Výstava zaoberajúca sa procesom rozhodovania a voľby. Dvaja Matejovia, a ich spracovanie v site- specific Galérii Výklad. Dva dopĺňajúce sa kontrasty v jeden celok. Viac na galeriavyklad.sk . Kurátorsky text k výstave

viac o výstave
Teritorium poliklinika

Výstavný projekt výnimočný tým, že všetky prezentované maľby vznikli špeciálne pre vnútorný priestor utilitárneho objektu Mestskej polikliniky. Zároveň to bolo po prvýkrát, čo tento, pre výtvarné umenie nehostinný priestor, poslúžil výstavným aktivitám. Šesť plátien, štyri podlažia a otvorený dialóg medzi maliarskymi a architektonickými kvalitami ukázal potrebu prítomnosti výtvarného umenia aj v na prvý pohľad moróznom priestore polikliniky.  Viac na https://www.facebook.com/events/148540632279168/

Leták k výstave

 

viac o výstave
Momenty v priestore

V poradí druhá výstava nadväzujúca na prvú autorskú výstavu cez dielo Hra 1 zaznamenáva desiatimi  dielami aktuálny posun a prvý raz v tvorbe koncepčné radenie obrazov a spoločná téma. Vystavovalo sa v kaviarni Paleta v Trnave.

viac o výstave
Svoj svet

Výstava Svoj svet bola prvou autorskou výstavou mapujúcou diela do začiatky tvorby až genézu po súčasnosť (apríl 2015). Vystavených bolo 37 diel v historických priestoroch Trnavskej radnice.

viac o výstave