(35x35, 2014, Akryl)

Obraz nesie meno mojej  múzy, ktorá ma zásadným spôsobom ovplyvnila v tvorbe. Od tohto momentu sa tvorba uberá do hlbšieho skúmania geometrie. Subjektívne zásadné dielo dôležitej zmeny v uvažovaní. Tento obraz túto zmenu zachytáva. Návrat k abstrakcii ale aj črtajúci sa geometrický prvok ktorí letí oblohou. Hlbšie uvedomovanie si geometrie spolu s voľnosťou pocitovej abstrakcie.  Čierna na ústupe farebnejších súbojov farieb s prichádzajúcim geometrickým objektom. Predznamenal smerovanie kedy sa hlbšie a hlbšie stretáva geometria  s ostatným svetom.

× obraz-28