Bukréta
(21x21, 2010, Olej)

Spracovanie klasického námetu kvetiny vo váze, experiment s technikou kde reliéf kvetín je vytvorený naliatím lepidla do kruhov a následnej maľby cez toto médium. Váza vytvorená jemným reliéfnym podkladom. Abstraktné poňatie tohto námetu s výraznou koloritou, podkladom a prelínanie sa farieb čo vytvára ďalšie tóny. Znova rozčlenenie obrazu na štyri na sebe už závislé farebné plochy a časti tvoriace celok výjavu.

Predané

× obraz-6