Doggy style
(45x70, 2017, Akryl)

Príznačné smerovanie tvorby, kedy po tematickej sérii obrazov prichádza námet, ktorý zobrazuje psa v podobe, aká je typická pre portrétovanie ľudí. Komický výraz v tvári, dioptrické okuliare a zobrazenie tváre v profile. Rýchla maľba alla prima zobrazuje základné črty konkrétnej rasy, teda akúsi realistickú podobizeň, narušenú ci priamo sa dopĺňajúcu farebnými ťahmi ako záverečné dovŕšenie výjavu. Expresívne a na prvý pohľad nahodilé pozadie definované farebnými ťahmi v prázdnom priestore a v tesnej blízkosti obrysových línií psa podporujú kontrast obsahovej a formálnej vrstvy obrazu.

Predané

× 7 (2)