Hranica medzi prírodou a mestom
(30x40, 2015, Akryl)

Dielo zobrazujúce dva svety, ich opozitá, nenáväznosť. Horná čast vyjadrená len líniami čiar na bielom špinavom podklade predstavuje urbánny mestský svet zložený z archiektúry nekompromisných línií budov. Spodná časť vyjadrená pocitovou prácou ťahu štetca a hry farieb prírodnú zložku sveta. Spolu tvoria scénku kde končí les, vytvorený prírodou a začína umelá zložka sveta vytvorená človekom. Tento myšlienkový princíp položil základ pre najnovšiu už vedome vytvorenú sériu obrazov od diela Hra 1.

× obraz-30