Kino
(50x60, 2015, Akryl)

Kino Hviezda od architekta Jána Kráneka v ktorom je zámerne nenápadne narušená perspektíva. Stavba, ktorá vytvára priestor v priestore v skúmanom vzťahu živých častí. Krík a trávnatá plocha symbolicky vyjadrená abstraktne, s plošným vyjadrením stavebných častí. Na budove sa nachádza ťah spreju, ktorý na rozdiel s predošlým dielom narúša stavbu a poukazuje na druhú alternatívu vzťahu graffiti a budovy a to narušením.

× obraz-42