Líška letí v sne
(40x40, 2014, Kombinovaná technika)

Návrat k tematike spracovania zverov. Tentoraz cez snovú tematiku ireálnej ríše. Hmotný objekt líšky plávajúcej v nehmotnej atmosfére ríši snov. Atypická poloha zvera dodáva pohyb v nečistom azúrovom podklade. Pozadie je zasa návratom k rannému obdobiu vypracované štetcom v kontraste so špachtlou. Špinavá špachtlová hmlovina  v hornej časti spolu s trojuholníkmi v linkách. Dole zhluk priestorových plastických objektov letiacich na líšku, ktorá sa z nich postupne skladá alebo rozkladá. Myšlienky v kontraste hmoty a antihmoty.

Predané

× obraz-13