Plech
(38x56, 2017, kombinovaná technika)

Názov diela  odkazuje na materiál, na ktorom je maľba nanesená a v tomto kontexte sa chápe ako experiment s formou, na ktorú sa maľuje. Analytické uvažovanie o pôvode materiálu, ako aj metafora pre artefakt z prostredia ulice. Surovosť materiálu práve naznačuje túto rovinu. Taktiež je podporená technikou nanášania farby. Použité spreje, ako aj vyrobené nástroje z rozprašovača, ktorý nerozprašuje čistiace prostriedky, ale farbu. Hra s vlastnosťami, ktoré kov ponuka, dialóg maľby s týmto špecifickým materiálom. Maľba zachytáva geometrický priestor v dvoch dôležitých úvahách, a to kontrast rovnej a nerovnej línie. Kontrolovaná a nekontrolovaná špinavosť.

× 12(2)