Tichý západ slnka
(30x30, 2008, Olej)

Spolu s obrazom Natural ocenený na Výtvarná Senica 2008/2009. Znova horizontálne rozdelený priestor. Farebné plochy vytvárajúce celok. V spodnej pravej časti sa opäť objavuje pastózny reliéf. Abstraktná krajinomaľba dotvorená dvoma stromami na konkrétnejšie dotvorenie snového výjavu. Týmto najkonkrétnejším dielom ukončená jedna etapa krajinomalieb na dlhšie obdobie. Ustálený špachtľový nástroj.

Predané

× obraz-5