Trnava 360
(40x50, 2015, Akryl)

Obraz zachytávajúci pohľad na príjazdovú cestu k bytovke kde bývam. Pohľad z miesta inšpirácie a osobnej zóny. Zaujatie geometrického zloženia a videnia sveta. Rozvinutý princíp kedy strom je malovaný dvoma druhmi čiar súčasne. Jednou rovnou centrálnou a ďalšími nerovnými prírodnými líniami. Narušená perspektíva. Špinavá maľba. Číslo znamenajúce jednak počiatky graffiti ako aj dôležitej zložky sídliskového sveta a to číslo bytoviek. Hodnota 360 reflektuje pohľad okolo celej osi.

× obraz-34