Za rohom
(40x40, 2015, Akryl)

Pohľad na dva rohy dvoch budov, ktoré vrhajú každý svoj tieň. Plošne špinavé plochy. Nadnesené svetlo pri kraji stien. Jeden z tieňov je zakryvený odrazom niečoho nejasného, čo obkresľuje. Medzi dvoma budovami sa v nachádza kontrastná hmlovina, ktorá slúži ako hádanka. Čo sa skrýva za rohom?

× obraz-44