Žijúce domy 2014
(40x50, 2014, Kombinovaná technika)

Únik do rozprávkového vyobrazenia domov, a prvotné skúmanie architektúry budov i keď ešte s absenciou hlbšieho osobitého významu. Vyobrazenie reálnejšieho poňatia pohladu na mesto. Život v domoch naznačujúci jednak svetlo v oknách, ale hlavne výraznejšie dym vychádzajúci z komínov, ktorý sa skladá znova z  prvkov kriviek a farebných špinavších a čistejších plôch. Obloha zložená z troch fáz, čierna fáza ako úplná noc, modrá ako čerstvo zatiahnutá obloha podvečera a sivá časť ako odraz mestského urbánneho odrazu umelého svetla. V čiernej časti sú vyobrazené hviezdy na oblohe vo farbenom podaní, ktoré je znova osobne previazane s graffiti kultúrou. Obraz totožný s obrazom Letec, i keď ide o dva odlišné námaty.

Predané

× obraz-19