Zmena
(55x75, 2007, Olej)

Jeden z najstarších obrazov z tvorby, dokončený na prelome rokov 2006/2007, ako výsledok prvotných maliarskych pokusov, ovplyvnených vtedajším streetartovým pôsobením. Zachytený objekt, ktorý v tej dobe ešte nevedome vznikol geometricky. Farebnými plochami rozčlenený prvok  maľovanými neostrými líniami na hrubých podkladových zásahoch. Tento abstraktný geometrický prvok rozdeľuje priestor na štyri plochy, každú inak maliarsky tvorenú. Skoro centrálny prvok v kontraste s pozadím dáva divákovi veľký priestor na sebaprezentáciu diela. Vysoká detailnosť, kolorita, reliéfnosť a špinavosť sa preklápa do celej tvorby. Ako autor môžem potvrdiť časté vracanie sa k  prvotným trom diela. Načrtli hneď na začiatku nosné smerovanie mojej tvorby až po súčasnosť. Diela predstavujú základné kamene mojej tvorby. Názov diela vychádza z osobného pocitu zmeny v celkovom smerovaní.

× obraz-1